Social Media

Facebook herdenkingspagina

Een account herdenken:

Accounts met herdenkingsstatus vormen een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen te delen nadat een persoon is overleden.
Als een account een herdenkingsstatus krijgt, helpt dit het account beveiligen omdat wordt voorkomen dat iemand zich bij het account kan aanmelden.

Het is het beleid van Facebook om het account van iemand die is overleden de herdenkingsstatus te geven als een familielid of goede vriend hen informeert over het overlijden.
Meer informatie over wat er gebeurt met een account met herdenkingsstatus.

Houd er rekening mee dat Facebook zelfs onder deze omstandigheden geen aanmeldgegevens voor het account van iemand anders kan verstrekken.
Het is altijd in strijd met het Facebook-beleid om je aan te melden bij het account van iemand anders.

Als je een profiel wilt rapporteren waarvoor de herdenkingsstatus moet worden ingesteld, neem je contact op met Facebook.

Het account verwijderen:

Bevestigde naaste familieleden kunnen vragen het account van de desbetreffende persoon van Facebook te verwijderen.